Curtin là trường Đại học hàng đầu của Úc với nhiều cơ sở tại các nước Đông Nam Á. Trong năm 2017, Curtin mở đơn học bổng MBA cho sinh viên quốc tế. Đây là một cơ hội tốt cho các bạn sinh viên đang muốn theo học khóa Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Đại học Nam Úc thông báo cung cấp học bổng quốc tế về chương trình đào tạo nghiên cứu (RTPi). Đây là học bổng do Chính phủ Úc tài trợ và trao cho ứng viên quốc tế dựa trên thành tích học tập và tiềm năng nghiên cứu của họ.