Đại học West Lotus được thành lập vào năm 1991 ra đời với sứ mệnh giáo dục, truyền cảm hứng trang bị kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp, cho sinh viên trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay.